Історія кафедри

Кафедра була створена у 1987 році наказом № 388 Мінвузу СРСР "Про організацію в Миколаївському кораблебудівному інституті кафедри обчислювальної техніки і АСУ". Її очолив доктор економічних наук професор Ходорковський Лазар Мойсейович (з 1987 р. по 1990 р.).

Під його керівництвом були розроблені програми навчання з нових для суднобудування спеціальностей, що пов’язані із використанням обчислювальної техніки та новітніх технологій. Лабораторії, які були створені у співробітництві з Науково-дослідним інститутом Вищої школи СРСР, мали передове, на той час, оснащення обчислювальною технікою. Вони дали змогу перетворити навчальний процес на джерело теоретичних та виробничих навичок студентів та аспірантів для розв’язання задач проектування, підготовки, організації та виробництва в суднобудуванні із широким використанням інформаційних технологій. В роки СРСР він був нагороджений дипломом ЦК ВЛКСМ за керівництво кращою студентською науковою роботою, яка посіла перше місце у Всесоюзному конкурсі 1982-1983 рр., що був присвячений 60-річчю створення СРСР. Його праці з вдосконалення управління з використанням ЕОМ відзначені срібною та бронзовою медалями ВДНГ.

З 1990 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Кошкін Костянтин Вікторович.

В 1991 р. кафедра змінює свою назву на кафедру інформаційних технологій (ІТ). А у 2003 р. її було реорганізовано та створено самостійні структурні підрозділи кафедру інформаційних управляючих систем та технологій і кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем.

В різні роки на кафедрі працювали Павлов Олександр Анатолійович, Фісун Микола Тихонович, Бадюков Анатолій Петрович, Баландін Фелікс Іванович, Батрак Юрій Артемович, Головченко Юрій Борисович, Коваленко Ігор Іванович, Калініна Ірина Олександрівна, Приходько Сергій Борисович, Суслов Сергій Віталійович, Фоміна Ася Олександрівна, Циммерман Геральд Германович, Генбом Вадим Абрамович, Марченко Анатолій Григорович, Маршак-Мазикіна Надія Андріївна, Мисюра Наталя Василівна, Січева Галина Іванівна, Толстой Федір Володимирович, Ямковий Олександр Георгійович, Гусєва-Божаткіна Вікторія Анатоліївна, Загреба Віктор Петрович, Хроленко Володимир Миколайович, Батура Олександр Йосипович, Нєдєлько Юрій Євгенович, Лобанов Юрій Вікторович, Ляпіс Юрій Олександрович, Устенко Ірина Валеріївна, Устенко Сергій Анатолійович, Латанська Людмила Олексіївна, Смикодуб Тетяна Георгіївна, Шнейдер Олена Борисівна, Червинська Лілія Григорівна, Черьомушева Маргарита Арнольдівна, Чубчик Тетяна Тимофіївна, Шулежко Галина Григорівна, Зароський Ромуальд Іванович.

Робота кафедри пов’язана з використанням новітніх інформаційних технологій у виробництві. У різні роки були створені філії на підприємствах міста Миколаєва: ВАТ "Суднобудівний завод Океан", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ВАТ "НДІ Центр", ВАТ "Чорноморсуднопроект") та навчально-виробничий центр (ВАТ "Чорноморський суднобудівний завод"). У філіях спеціалізовані дисципліни викладались провідними фахівцями підприємств, а саме к.т.н. Хроленко М.В. (ВАТ "Суднобудівний завод Океан"), к.т.н. Бадюковим А.П. (ДП НВКГТ «Зоря-Машпроект»), к.т.н. Ажищевим В.Ф., к.т.н. Батурою О.Й. (ВАТ "НДІ Центр").

У філії кафедри на підприємстві ВАТ " Суднобудівний завод Океан " з 2002 року почато впровадження ІУС "ИТ-Предприятие", що дало змогу проводити для студентів заняття по вивченню основ організації цієї системи та її використання для управління підприємством.

У співавторстві з генеральним директором ВАТ "Суднобудівний завод Океан" к.т.н. Романчуком М.П. видано монографію (Романчук Н.П., Рашковский А.С., Кошкин К.В. «Методологические основы управления сложными проектами реструктуризации в судостроении».), в який узагальнено досвід підприємства щодо підвищення конкурентоспроможності за рахунок інжинірингу бізнес-процесів та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Студенти кафедри мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД та закордоном. Викладачі спільно з партнерами нашої кафедри з ПриватБанку, HostingMaks, Sintez  Technlogies, компаній «УкрЮгМедіа» та «АртСофт» проводять курси для старшокурсників із подальшим працевлаштуванням.

Викладачі активно залучають до наукової діяльності молодь. Магістри та аспіранти приймають участь у Всеукраїнському форумі молодих науковців «Макаровські читання». Під керівництвом відмінника освіти України старшого викладача Беркунського Є.Ю. студенти демонструють високий рівень знань на олімпіадах з інформатики та програмування як в Україні так і за кордоном.

У 2012 р. році талановита студентка другого курсу Наталя Ходякова увійшла у десятку кращих учасників Міжнародної олімпіади «IT-Планета» у номінації «Oracle Java Olympic», яка відбулася в Казахстані. У тому ж 2012 році Наталя стала кращим студентом-програмістом Миколаївщині у конкурсі "Кращий студент Миколаївщини 2012 року" та отримує стипендію Президента України.

Студент 3 курсу Артем Єрофєєв посів друге місце у номінації "Кращий студент-аналітик" цього ж конкурсу.

Крім того, А. Єрофєєв став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2010 році у секції "Internet-технології та WEB дизайн".

На кафедрі в межах програми «Інформаційні технології управління проектами створення та розвитку складних систем» розроблені механізми та інструментальні засоби організації віртуальних виробництв, раціонального планування та використання ресурсів (фінансових, трудових, технологічних) в умовах їх обмеженості, розробки оптимальних виробничих планів на різні терміни.

Ці розробки увійшли складовою частиною в роботу «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки», яка отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Колектив кафедри не тільки готує фахівців з інформаційних технологій для підприємств усіх форм власності, а й приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та проводить власну – "Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика".