Спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

На кафедрі ПЗАС згідно з сертифікатом про акредитацію та ліцензією на види освітньої діяльності ведеться підготовка фахівців:

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» з кваліфікацією – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, термін навчання - 4 роки або 2 роки (на базі ОКР молодший спеціаліст);

ОКР спеціаліст за спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем» з кваліфікацією – інженер-програміст, термін навчання – 1,5 роки;

ОКР магістр за спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем» з кваліфікацією – інженер-програміст, термін навчання – 1,5 роки.

Узагальненим об'єктом діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6. 050103 «Програмна інженерія» є технології розробки і супроводження програмного забезпечення. До переліку задач, які здатний вирішувати фахівець, входять: збирання та аналіз потреб і вимог користувачів, визначення функціональних вимог системи, що проектується; проектування ПЗ; конструювання ПЗ; участь у процесах професійного спілкування; участь у процесах управління програмною інженерією; верифікація та атестація ПЗ; управління вимогами; розробка документації; застосування стандартного апаратного та програмного забезпечення; підтримка інформаційної безпеки та ін. Фахівець може займати первинні посади: технік-програміст; технік з системного адміністрування; адміністратор баз даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор групового доступу; адміністратор задач; адміністратор системи; аналітик комп’ютерних комунікацій; аналітик з комп’ютерних систем; аналітик комп’ютерних банків даних; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.); інженер-програміст (ІІІ кт.); програміст прикладний; програміст системний; оператор електронно-обчислювальних машин  та ін.

Спеціаліст з програмного забезпечення систем може керувати роботами, що пов’язані з: виявленням та специфікацією вимог замовника програмних систем; розробкою та реалізацією архітектурних рішень програмних систем та компонент; розробкою та інтеграцією компонент програмного забезпечення; тестуванням та верифікацією програмного забезпечення; адмініструванням інформаційних сервісів; супроводом програмних систем. Може займати посади архітектора програмних систем; технолога програмних систем; розробника програмного забезпечення; розробника баз даних; розробника Інтернет-порталів; інспектора програмного коду; фахівця з якості програмного забезпечення; керівника IT-відділу; провідного інженера-програміста; інженера з якості програмного забезпечення; фахівця з впровадження та супроводу ПЗ; консультанта з питань інформатизації та комп'ютеризації.

Основна увага при підготовці магістра приділяється прищепленню навичок прове¬дення  самостійної науково-дослідної роботи. Магістр з програмного забезпечення систем може працювати аналітиком програмного проекту; архітектором програмних систем; керівником програмних проектів; керівником групи розробників ПЗ; розробником програмного забезпечення; аналітиком вимог; розробником баз даних; розробником Інтернет-порталів; фахівцем з якості програмного забезпечення; фахівцем з сертифікації програмного забезпечення; керівником IT-компанії по розробці програмних продуктів; керівником відділу планування; науковим співробітником в області програмної інженерії; заступником  директора з питань інформатизації та комп'ютеризації; викладачем дисциплін напрямку «Програмна інженерія» у вищих навчальних закладах.

Студенти кафедри мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД та закордоном. Підприємства ПриватБанк, HostingMaks, SintezTechnlogies, Artsoft, UAlex Design та інші з радістю запрошують наших студентів старших курсів на практику, а кращі студенти за бажанням можуть залишитись працювати на цих підприємствах.