Спеціальність

Кафедра “Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів”

Спеціальність:7.05110106 “Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів”

Загальний термін навчання -5,5 років

Кваліфікація спеціаліста - інженер-механік

Напрям підготовки: 6.051101“Авіа- і ракетобудування”

Загальний термін навчання - 4 роки

Кваліфікація бакалавра - молодший інженер-механік