Спеціальність

Спеціальність. Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Згідно з сертифікатом про акредитацію та ліцензією на види освітньої діяльності ведеться підготовка фахівців:

  • бакалаврів за напрямом 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», термін навчання - 4 роки,
  • спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.8.050403 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», термін навчання - 5,5 років.
  • Готуються фахівці, які займаються розробкою та удосконаленням матеріалів, аналізом структури, визначення фазового складу, механічних та фізичних властивостей композиційних та порошкових матеріалів, покриттів, контролем якості виробів. Займаються вибором та обґрунтуванням стандартних та нових матеріалів для виготовлення, відновлення та ремонту виробів. Здійснюють оцінку техніко-економічних та екологічних наслідків використання матеріалів, інформаційне забезпечення та підготовка технологічної і ділової документації.

    Бакалаври можуть займати такі первинні посади: техніка-лаборанта, техніка-технолога, інспектора з контролю якості, інженера-інспектора, інспектора-приймальника заводського.

    Спеціаліст можуть займати такі первинні посади: майстра контрольного, інженера-лаборанта ІІ категорії, інженера-технолога, молодшого технолога ІІІ категорії, молодшого інженера.

    Магістр здатний виконувати таку професійну роботу : контроль та оцінка якості матеріалів і виробів: начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник центральної заводської лабораторії; Оцінка структури та властивостей матеріалів: начальник дослідницької лабораторії, інженер-дослідник; Вибір матеріалів для типових виробів: начальник технологічного бюро; Підготовка та реалізація технологічних процесів, спрямованих на одержання заданих показників якості: начальник цеху; Підготовка фахівців: викладач в коледжі, університеті.