Спеціальність

Спеціальність: «Управління інноваційною діяльністью»

Кваліфікаційний рівень:магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1,5року
Кваліфікація:«Магістр з управління інноваційною діяльністю»
Посади які можуть займати:
Керівники підприємств, установ та організацій.
Менеджери підприємств,установ, організацій та їх підрозділів.
Професіонали у сфері державної служби, маркетинга, эфективності підприємництва, фінансової дїяльності, раціоналізації виробництва й інтелектуальної власності.
Основні дісципліни:
• Стратегічне управління інноваційним розвитком
• Інформаційні системи в інноваційної діяльності
• Інноваційний менеджмент
• Управління інноваційними проектами
• Фінансовий менеджмент
• Економіка інноваційного підприємства

 

Спеціальність: «Управління проектами»

Кваліфікаційнний рівень: магістр
Форма навчання: денна,  заочна
Термін навчання:  1,5 року
Кваліфікація: «Керівник  проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва»
Посади, які можуть займати:
• Керівник  проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального)    виробництва
• Професіионали з управління проектами і програмами.
• Наукові  співробітники (проекти і програми).
Основні дісципліни:
• Управління  програмами і портфелями проектів
• Управління вартістю проекта
• Теорія і практика разробки й прийняття управлінських рішень
• Інформаційні технології управління проектами
•  Інформаційні технології наукових досліджень
• Управління інноваційною діяльністю

 

Спеціальність: «Управління проектами»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік
Кваліфікація: «Спеціаліст з управління проектами і програмами у сфері матеріального (нематериального) виробництва»
Посади які можуть займати:
• Професіональний менеджер проекта
• Практикуючий менеджер проекта
Основні дісципліни:
• Методологія, методи та засоби управління проектами
• Проектний аналіз
• Теорія і практика розробки та прийняття управлінських рішень
• Інформаційні технології управління проектами
•  Економіко- математичні моделі і методи проектного менеджмента
• Организація праці менеджера проектів