ПРИХОДЬКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

Заступник директора Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук з навчально-методичної роботи за комп’ютерним напрямком, завідувач кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор

Закінчив із відзнакою у 1981 р. Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. Й. Макарова (МКІ) за спеціальністю суднобудування та судноремонт, кандидат технічних наук (1987 р.) за спеціальністю 05.08.01 – теорія корабля. У 2013 році  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. З 2009 р. по теперішній час є завідувачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

Основний напрямок наукової діяльності пов'язаний із застосуванням методів моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях та програмній інженерії.
Є автором 170 наукових та навчально-методичних друкованих праць (із них: 58 статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібника з грифом МОН України).

 

Дисципліни:
• Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації
• Моделювання систем
• Обробка експериментальних даних на ЕОМ
• Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах
• Практикум з розробки програмного забезпечення
---------------------------------------------
Тел. (093) 793-59-87 (телефон дирекції)
e-mail: sergiy.prykhodko@nuos.edu.ua