Перелік дисциплін

Навчальні дисципліни для студентів напрямів 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050103 «Програмна інженерія»

WEB технології та WEB дизайн

Алгоритмізація та програмування

Вступ до спеціальності ІУСТ

Дискретна математика

Інструментальні засоби операційних систем UNIX

Інтелектуальний аналіз даних

Комп'ютерна графіка

Комп'ютерна дискретна математики

Комп'ютерні мережі

Математичні методи дослідження операцій

Мова програмування Java

Моделювання систем

Об’єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Організація баз даних і знань

Організація комп'ютерних мереж

Основи операційної системи UNIX

Програмне забезпечення розподілених інформаційних систем

Проектування інформаційних систем

Системний аналіз

Спеціалізовані мови програмування

Структура та організація даних в ЕОМ

Теорія алгоритмів

Технології захисту інформації

Технології комп'ютерного проектування

Технологія розподілених систем та паралельних обчислень

Управління ІТ проектами

Функціональне та логічне програмування

Навчальні дисципліни для студентів спеціальностей 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології», 8.05010102 «Інформаційні технології проектування», 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 7.05010301 та 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»

Автоматизовані системи моделювання

Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень

Інтегровані системи моніторингу

Інформаційне і математичне забезпечення природокористування

Інформаційні системи і технології в обліку

Корпоративні мережі промислових підприємств

Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні

Обробка експериментальних даних на ЕОМ

Оптимізація систем моніторингу

Організація інформаційних управляючих систем

Організація комп'ютеризованих інтегрованих виробництв

Основи теорії керування якістю технічних систем

Основи управління в екологічному моніторингу

Проектування інформаційних систем промислових підприємств

Проектування ІУС еколого-економічного моніторингу

Способи і засоби передачі інформації в комп'ютерних системах

Структурні засоби розробки інформаційних систем

Сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем

Сучасні методи проектування прогр. систем на основі ООП

Технологічна підготовка виробництва

Технологія розробки програмного забезпечення систем моніторингу

Управління проектами розробки складних інформаційних технологій

Управління розвитком соціально-економічних систем

Навчальні дисципліни для студентів інших напрямів та спеціальностей

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформаційні системи та комп'ютерний тренінг

Інформаційні технології

Комп'ютерна техніка і математична статистика

Конструювання Web-сторінок

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем

Організація баз даних

Організація баз даних і знань

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформаційних технологій та програмування

Основи програмування

Основи штучного інтелекту та експертні системи

Проектування інформаційних систем

Теорія алгоритмів