Перелік дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


• Матеріалознавство;
• Особливості виробництва порошкових  матеріалів та виробів
• Основи технології  матеріалів;
• Механічні  властивості та конструкційна міцність матеріалів
• Кольорові метали та сплави;
• Фізико-хімічні основи нанотехнологій;
• Термічна обробка;
• Дисперсні матеріалі та композити;
• Кристалографія, кристалохімія, мінералогія;
• Корозія і захист матеріалів;
• Неметалеви матеріали;
• Нові матеріали та технології;
• Автоматизація виробничих процесів;
• Стандарт, метрологія, контроль якості продукції;
• Структурний аналіз матеріалів;
• Спеціальні сталі та сплави;
• Освітньо-професійні  основи спеціальності;
• Комп'ютерні методи аналізу інформації та обробки зображень;
• Інформатика та обчислювальна техніка


Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»


• Технологія напилення покриттів;
• Прикладне матеріалознавство;
• Дисципліни спеціальної підготовки за темою дослідження;
• Додаткові розділи теорії та технології виробництва ПМ та КМ;
• Обладнання підприємств порошкової металургії;
• Управління якістю виробів та сертифікація продукції;
• Комп'ютерне моделювання у матеріалознавстві;
• Вища школа і Болонський процес;
• Спеціальні питання теорії процесів газотермічного напилення покриттів;
• Нові порошкові  та композиційні матеріали;
• Додаткові розділи теорії та технології порошкових матеріалів