Перелік дисциплін

1 Автоматичне керування зварюванням

2 Автоматізовані та роботизовані зварювальні комплекси

3 Виробництво деталей енергомашинобудування

4 Вища освіта України і Болонський процес

5 Вмкористання перс. комп'ют (ПК) для інженерних розрахунків

6 Вступ до спеціальності

7 Газотермічна обробка матеріалів

8 Джерела живлення для зварювання

9 Засоби технологічного оснащення зварювального виробництва

10 Зварювальні матеріали

11 Зварювання (Основи зварювального виробництва)

12 Зварювання плавленням

13 Зварювання пластмас та склеювання матеріалів

14 Зварювання тиском

15 Зєднання спец. сталей, сплавів та ін. матеріалів

16 Інженерія поверхні

17 Інтелектуальна власність

18 Контроль якості зварювання

19 Математичне моделювання та методи оптимізації

20 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

21 Металознавство зварювання та споріднених процесів

22 Методологія наукових досліджень

23 Міцність зварних з'єднан

24 Монтаж, налагоджування та есплуатація зварювального обладнання

25 Нанесення покриття

26 Наплавлення металів

27 Напруження та деформації при зварюванні

28 Нерунівні методи контролю якості

29 Основи зварювального виробництва

30 Паяння матеріалів

31 Поверхневі фізико-хімічні процеси

32 Праграмне забеспечення зварювального виробництва

33 Практикум по зварюванні

34 Проектування зварних конструкцій

35 Проектування і організація технологічних процесів зварювального виробництва

36 САПР у зварюванні

37 Спеціальні способи зварювання

38 Стандартизація та якість продукції

39 Схемотихніка зварювального обладнання

40 Теорія порцесів зварювання

41 Термодинаміка та теплові процеси зварювання

42 Технологічні процеси зварювального виробництва

43 Триботехніка і основи надійності машин

44 Управління якістю продукції у зварювальному виробництві

45 Якість, атестація та сертифікація зварювального виробництва