Наука

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

За останні два роки викладачами і аспірантами захищена одна кандидатська дисертація (Копійка С.В.), опубліковано у фахових збірниках 17 статей, зроблено на Міжнародних конференціях 13 доповідей, розроблено серію нових легковагомих композиційних матеріалів плавучості. Ці матеріали є конкурентно - здатними на ринку. Кафедра з 2002 року співпрацює у питаннях науки і методики викладання з аналогічною, першою у Китаї, кафедрою з Університету науки і технології (м. Дженьдзян). В 2010-2011 н. р. на кафедрі проходив стажування професор Джоу Хай Чин з цього університету.

Сумісно з підприємством КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ) розроблена, виготовлена та випробувана адаптивна лопать для ветрогенератора, яка є типовою інтелектуальною конструкцією із ПКМ.

Колектив кафедри нагороджено дипломом «Переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2006 року» у номінації «Суднобудування» за розробку «Композиційні матеріали плавучості для підводних технічних засобів освоєння мінеральних і біологічних ресурсів Світового океану».

У обласному конкурсі наукових робіт молодих вчених Миколаївської області робота молодшого наукового співробітника кафедри Юреско Т.А. та аспіранта Попінея О.Л. «Розробка композиційних матеріалів і конструкцій на їх основі для розв’язання задачі забезпечення України власними енергоресурсами» зайняла І місце. (травень, 2009р.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Юреско Т. „Оценка влияния повреждаемости сферопластика на изменение его теплопроводности”. Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2007 № 6
 • Юреско Т. „Сферопластики с дополнительной пористостью как теплоизоляционные материалы” Журнал „Композиционные материалы”. – Днепропетровск: 2007
 • Копийка С.В. Исследование фракционного состава легковесного наполнителя сферопластика. Журнал „Композиционные материалы”. – Днепропетровск: 2007
 • Бурдун Е.Т., Головченко Ю.Б., Копийка С.В. Статистическая модель разрушения сферопластика под действием гидростатического давления. Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2007 № 5
 • Соломонюк Н.С. Оптимизация состава и определение связи между свойствами закрыто-пористого пеностекла. Збірник наукових праць НУК № 1 (412), Миколаїв, 2007 р. с.47 – 53.
 • Соломонюк Н.С. Анализ повреждаемости закрытопористого пеностекла, работающего при гидростатическом давлении. Збірник наукових праць НУК № 2 (413), Миколаїв, 2007 р., с.19 – 25.
 • Лушпенко А.В. Устойчивость безмоментного состояния замкнутой артотропной тороидальной оболочки кругового поперечного сечения переменной толщины. Збірник наукових праць НУК 2007, № 2 (413).
 • Всеукраїнська науково-технічній конференції молодих вчених і аспірантів „Електротехніка і електромеханіка” секція „Підводна техніка і технології”, Миколаїв: НУК, 16-17 квітня 2007. (Юреско Т.А., Бурдун Э.Т.)
 • 27-ая Міжнародна конференція „Композиционные материалы в промышленности” (СЛАВПОЛИКОМ), Ялта, Крим 28 травня - 1 червня 2007. (Юреско Т.А., Бурдун Є.Т.)
 • VII Міжнародна наукова школа-семінар „Импульсные процессы в механике сплошных сред”, секція „Физические и математические модели сплошных и много фазных сред”, ІІПТ: пос. Коблево Миколаївській. обл. 21-25 серпня 2007.(Юреско Т.А., Бурдун Э.Т.)
 • Всеукраїнська науково-технічній конференції молодих вчених і аспірантів з міжнародною участю „Електротехніка і електромеханіка” секція „Підводна техніка і технології”, Миколаїв: НУК, 19
 • Гейко С.П., Бурдун Є.Т. Загальне проектування та виробництво суден із полімерних композтційних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – Миколаїв: НУК, 2008. 3,5 др.арк.
 • Бурдун Е.Т., Юреско Т.А. Кочанов В.Ю. Моделирование повреждаемости и изменения теплопроводности блоков плаву чести на основе синтактика в условиях эксплуатации // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – №3 (420). – С. 46– 51.
 • Бурдун Е.Т., Юреско Т.А. Кочанов В.Ю. Моделирование повреждаемости и изменения теплопроводности блоков плавучести на основе синтактика при климатических испытаниях // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – №5. – С. 55 - 60.
 • Копіка С.В. Обгрунтування складу сферопластика плавучого буя глибоководної акустичної станції// Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – №5. – С. 52- 55.
 • Бурдун Є.Т., Соломонюк Н.С. Анализ повреждаемости легковесомого композиционного материала плавучести на базе пеностекла. Международный научно-технический сборник. – Днепропетровск: ДГАУ, 2008. Т 2. – С.43 - 49.
 • Гейко. С.П., Бурдун Є.Т., Копійка С.В., Астахов О.Е., Ушкін Н.П. Аероупругі лопасті адаптивного типу для ветрогенерів малої потужності. // Міжнародна конференція: Відновлювальна енергетика 21 сторіччя. Крим, Миколаєвка 15 – 18 вересня 2008р.
 • Бурдун Е.Т., Юреско Т.А., Кочанов В.Ю. Разработка математической модели накопления повреждений и изменения теплофизических свойств сферопластика для прогнозирования его работоспособности. // Композиционные материалы в промышленности: Материали 28 - Международная конференция (СЛАВПОЛИКОМ). Ялта, Крим 26 – 30 травня 2008. – С. 516.
 • Юреско. Т.А. Повреждаемость материала плавучести сферопластика под действием эксплутационных факторов // Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і аспірантів. Миколаїв: НУК, 14–15 квітня 2008. – С. 214 – 217.
 • Попіней О.Л. Перспективи створення судових гвинтів регульованого кроку із композиційних матеріалів. // ІІІ–я Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений», Крим: СевНТУ, 2 -5 грудня 2008р.
 • Бурдун Є.Т., Гейко С.П., Загальне проектування та виробництво суден із композиційних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – Миколаїв: НУК, 2009.4,3 др.арк.
 • Соломонюк Н.С. Прогнозирование повреждаемости при гидростатическом обжатии блоков плавучести из пеностекла для подводных аппаратов. Збірник наукових праць НУК № 1 (424), Миколаїв, 2009 р., С.91 – 98.
 • Кочанов В.Ю, Юреско Т.А. «Оценка статистических характеристик повреждаемости блоков плавучести на основе синтактика при климатических испытаниях», Збірник наукових праць НУК № 2 (425), Миколаїв, 2009 р., С.56 – 62.
 • Бурдун Є.Т., Кочанов В.Ю., Юреско Т.А., Куприевич А.Б., Коссе В.К. Исследование напряженно деформированного состояния гофрированных пластин и пологих оболочек при действии поверхностных нагрузок. Збірник наукових праць НУК № 5 (428), Миколаїв, 2009 р., С.56 – 62.
 • Соломонюк Н.С. Исследование водопоглащения блоков плавучести при гидростатическом обжатии. Збірник наукових праць НУК № 5 (428), Миколаїв, 2009 р., С.62– 70.
 • Бурдун Є.Т., Копійка С.В. Експериментальний стенд для вивчення процесів руйнування сферопластиків. Електронний «Вісник НУК»,
 • № 1, Миколаїв, 2009 р.
 • Бурдун Є.Т., Юреско Т.А., Кочанов В.Ю. Повреждаемость и изменения теплопроводности блоков плавучести при климатических испытаниях // Композиционные материалы в промышленности: Матеріали
 • 29 - ої Міжнародної конференції (СЛАВПОЛИКОМ). Ялта, Крим
 • 1–5 червня 2009. – С. 337 – 339.
 • Соломонюк Н.С. Прогнозирование повреждаемости при гидро-статическом обжатии блоков плавучести из пеностекла для подводных аппаратов// Композиционные материалы в промышленности: Матеріали
 • 29 - ої Міжнародної конференції (СЛАВПОЛИКОМ). Ялта, Крим
 • 1–5 червня 2009. – С.344 – 345.
 • Юреско Т.А Математическая модель влияния длительности эксплуатации подводной техники на повреждаемость блоков плавучести // Импульсные процессы в механике сплошных сред: Материалы Международной научной конференции, институт импульсных процессов и технологий НАН Украины: Николаев 17–21 августа 2009. – С. 109 –110.
 • Юреско. Т.А. Сферопластики в конструкциях глубоководных технических средств, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур // Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і аспірантів. Миколаїв: НУК, 28 – 29 квітня 2009. – С. 98 – 100.
 • Юреско. Т.А. Моделирование процесса водопоглощения сферопластика, как процесса диффузии // Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і аспірантів. Миколаїв: НУК, – грудня 2009. – С. 123.
 • Петрюк О.В. Моделювання механічних властивостей композиційних матеріалів. Навчальний посібник. Миколаїв, НУК,2010,5др. арк.
 • Бурдун Е.Т., Петрюк О.В. Методичні вказівки к виконанню розрахункових робіт з курсу «Фізико-хімічні основи технологічних процесів», Миколаїв, НУК, 2010, 5 др. арк.
 • Бурдун Є.Т., Кочанов В.Ю., Юреско Т.А., Применение теории диффузии для прогнозирования водопоглощения конструкций подводных аппаратов на основе сферопластика. Збірник наукових праць НУК № 1 (428), Миколаїв, 2010 р., С. 61- 67.
 • Соломонюк Н.С., Бурдун Е.Т. Технология производства блоков плавучести из пеностекла для подводных аппаратов. Збірник наукових праць НУК № 3, Миколаїв, 2010 р. С. 32 – 38.
 • Е.Т. Бурдун, Крептюк А.В. Упругие характеристики намоточной тороидальной оболочки. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Методи розв’язання прикладних задач механіки деформованого твердого тіла», випуск 11, Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. - С.40 – 48.
 • Гейко С.П., Юзєєва О.В Вибір методу проектування корпусних зв’язків склопластикової яхти. Збірник наукових праць НУК № 2 (431), Миколаїв, 2010 р., С. 53-60 .
 • Можеенко Ю.О. Коефіцієнти динамічності ортотопної пластини при ударі судна о хвилю. Збірник наукових праць НУК №3 (432), Миколаїв, 2010 р., С. 52-55.
 • Куприевич А.Б., Бурдун Е.Т. Опыт строительства и эксплуатации металлических силосов для хранения зерна с гофрированной стенкой
 • Юреско. Т.А. Прогнозирование водопоглощения блоков плавучести из сферопластика на основе теории диффузии // Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і аспірантів. Миколаїв: НУК, 27 - 28 квітня 2010. - С. 106.
 • Соломонюк Н.С. Блоки плавучести повышенной теплостойкости из пеностекла для необитаемого подводного аппарата «Аргобуй». Проблемы техники. – Одесса: ОНМУ, – 2011. – № 2. – С. 104 – 112.
 • Соломонюк, Н.С. Повреждаемость блока плавучести из пеностекла для подводных аппаратов. Восточно-европейский журнал передових технологий – Харьков: Технологический центр, – 2011. – № 4/7 (52). – С. 43 – 47. Кочанов В.Ю., Марченко А.С. Розробка методики проектування глибоководних ілюмінаторів із оптично прозорих полімерних матеріалів. Збірник наукових праць НУК № 1 (428), Миколаїв, 2010 р., С. 61- 67.
 • Кочанов В.Ю. Применение метода ускоренного теплового старения для прогнозирования длительности эксплуатации иллюминаторов из органического стекла. Електронний «Вісник НУК», № 1, Миколаїв, 2011 р.
 • Кочанов В.Ю. Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні Збірник наукових праць ОНМУ, – 2011. – № 5. – С. 117 – 125.
 • Юреско Т.А. Оценка напряженно-деформированного состояния сферопластиков, вызванного кристаллизацией поглощенной воды. // Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – №16. – С. 286 – 293.
 • Юреско Т.А. Прогнозування водопоглинання блоків плавучості підводних апаратів на основі теорії массопереносу. Збірник наукових праць ОНМУ, – 2011. – № 5. – С. 110 – 117
 • Бурдун Е.Т., Крептюк А.В. Оптимизация структуры намоточной тороидальной оболочки при ограничении по устойчивости. // Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету – Дніпропетровськ: Ліра, 2011. – №12. – С. 24 – 31.
 • Копійка С.В. Механічні властивості склопластиків при згинанні з врахуванням деформації зсуву. // Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету – Дніпропетровськ: Ліра, 2011. – №12. – С. 160 – 167. • Копійка С.В. Влияние повреждений блоков плавучести на мореходные характеристики подводных аппаратов. Електронний «Вісник НУК», № 1, Миколаїв, 2011 р.
 • Крептюк А.В. Проектирование и метод расчета устойчивости композиционных тороидальных корпусов подводных технических средств полученных продольно-поперечной намоткой. Проблемы техники. – Одесса: ОНМУ, – 2011. – № 2. – С. 113–127.
 • Бурдун Е.Т., Крептюк А.В. Оптимизация структуры намоточной тороидальной оболочки при ограничении по устойчивости.. • Юреско Т.А. Оценка напряженно-деформированного состояния сферопластиков, вызванного кристаллизацией поглощенной воды.
 • Копійка С.В. Механічні властивості склопластиків при згинанні з врахуванням деформації зсуву.
 • Кочанов В.Ю. Оптимизация геометрических параметров светропрозрачных элементов конических глубоководных иллюминаторов // Композиционные материалы в промышленности: Материалы 31 – Международной конференции (СЛАВПОЛИКОМ). Ялта, Крим 26 – 30 травня 2011. – С. 232.
 • Кочанов В.Ю. Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні // Научно-техническая конференция «Актуальные проблемы судоходства, судостроения и судоремонта». Одесса 16 – 17 ноября 2011.
 • Юреско Т.А Напряженное состояние блоков плавучести на основе синтактика вызванное кристаллизацией поглощенной воды // Материалы Международной научной конференции, институт импульсных процессов и технологий НАН Украины: Николаев ___ августа 2011. – С. 126 –128.
 • Юреско Т.А. Прогнозування водопоглинання блоків плавучості підводних апаратів на основі теорії масопереносу // Научно-техническая конференция «Актуальные проблемы судоходства, судостроения и судоремонта». Одесса 16 – 17 ноября 2011.
 • Бурдун Є.Т., Крепнюк А.В. Підводне судно типу «пірнаюче блюдце» підвишеної маневрености Патент України. №78215 від 11.03.2013 р. Співробітники кафедри щорічно приймають участь в наукових конференціях:
 • Международная научно-техническая конференція «Актуальные проблемы прикладной механики и прочности конструкцій»;
 • Електротехніка і електромеханіка: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і аспірантів;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: Сьогодення та перспективи розвитку»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»;
 • Международная конференция «Композиционные материалы в промышленности» (СЛАВПОЛИКОМ);
 • Розробки кафедри в галузі виробництва конструкцій із композиційних матеріалів (підводна техніка, вітроенергетичне устаткування, малотоннажне суднобудування, спортивне обладнання, споживчі товари та інш.) постійно експонуються на виставках:

 • спеціалізована виставка „Техмашенергозбереження”;
 • міжнародна виставка „Судостроение»;
 • постійно діюча виставка-конкурс «Кращій вітчизняний товар року»;
 • Загальнодержавна виставка „Барвиста Україна”.