КОШКІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедрою інформаційних управляючих систем та технологій, доктор технічних наук, професор.

1953 року народження, з відзнакою закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (1977р.) за спеціальністю «Турбінобудування». Кандидат технічних наук (1984р.) за спеціальністю 05.08.05 - суднові енергетичні установки: головні та допоміжні, доцент кафедри вищої математики (1987р.), завідувач кафедри інформаційних технологій (1990р.), декан кораблебудівного факультету (1997р.), професор УДМТУ (2001р.), доктор технічних наук (2002р.) за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва. Відмінник освіти України (1995р.), лауреат міжнародного академічного рейтингу "Золота фортуна" як кращий науковець Миколаївщини (2002р.).

Основний напрямок наукової діяльності - дослідженнях у галузі управління проектами та програмами, які спрямовані на покращення ефективності існуючих підприємств і створення конкурентоспроможних виробництв з використанням сучасних інформаційних технологій.

Професор К.В. Кошкін опублікував понад 300 науково-методичних праць, з них 2 підручника, 12 монографій та 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Під науковим керівництвом K.B. Кошкіна захищені 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

Науковець у 2007 році нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Заслужений діяч науки і техніки України (2006 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013 р.).


Дисципліни:

• Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень

• Управління проектами розробки складних інформаційних систем

• Проектування інформаційних систем промислових підприємств

----------------------------------------------------------------------
Тел. (093) 793-59-87 (телефон дирекції)
e-mail: konstantin.koshkin@nuos.edu.ua