Загальна інформація

Кафедра управління проектами (УП) створена в 2007 р. наказом по Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 23.01.07 № 44-к. Її очолив доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник промисловості професор Чернов Сергій Костянтинович. Під його керівництвом на кафедрі сьогодні працюють: д.т.н., професор, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки К.В. Кошкін, д.е.н., професор І.В. Гончаренко, к.т.н., професор Н.В. Фатєєв; кандидати технічних наук, доценти: А.М. Возний, Т.Г. Григорян, старші викладачі: Т.Т. Чубчик, Є.Б. Шнейдер, лаборант кафедри Колесніченко А.П., зав. кабінетом Дюкова С.П., зав. лабораторією Майстер І.В.

З початку свого існування кафедра готує спеціалістів і магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Управління проектами" на базі бакалаврату будь-якого напрямку. У 2012 р. відкрито нову спеціальність - «Управління інноваційною діяльністю», за якою передбачено підготовку магістрів денної форми навчання. Всього за роки свого існування кафедрою підготовлено більше 300 фахівців і магістрів.

Кафедра також виконує підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. На сьогоднішній день підготовлені 1 доктор і 8 кандидатів наук за спеціальністю 05.13.22 "Управління проектами та програмами". До захисту готуються ще 2 докторські та 9 кандидатських робіт з цієї спеціальності.

Для поглибленого вивчення основних дисциплін на кафедрі використовуються лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою, створена спеціалізована аудиторія для лекційних та практичних занять, а також проведення індивідуальної роботи і факультативних занять та семінарів. У 2007 р. створено філію кафедри на базі ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект», де вивчаються дисципліни "Управління проектами машинобудівних підприємств", "Управління проектами розвитку підприємств", "Стратегічне управління інноваційним розвитком" та "Управління інноваційними проектами".

На базі кафедри УП створено Миколаївський центр Української асоціації управління проектами (UPMA). Кафедра акредитована UPMA для підготовки міжнародних сертифікованих фахівців рівня Е (ІРМА 4-LC).

Кафедра проводить активну науково-дослідну роботу за тематичними напрямками «Методологія управління проектами та програмами», «Інформаційні технології управління проектами», «Управління проектами функціонування і розвитку наукомістких підприємств», «Управління проектами регіонального розвитку». Зараз проводяться дослідження в рамках держбюджетної теми «Моделі, механізми та інструментальні засоби інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності функціонування українських наукомістких підприємств в умовах обмеженості ресурсів».

За останні десять років на кафедрі УП були підготовлені наступні монографії та навчальні посібники: «Ефективні організаційні структури управління наукомісткими виробництвами», «Проекти реструктуризації галузевого машинобудування в контексті розвитку національної інноваційної системи», «Математичні основи управління проектами наукомістких виробництв», «Методи оптимізації в прийнятті технічних і економічних рішень »,« Управління проектами та програмами »,« Інформаційні технології управління проектами »,« Механізми управління проектами та програмами регіонального та галузевого розвитку »,« Моделі, методи та алгоритмічне забезпечення проектів і програм розвитку наукоємних виробництв »,« Управління інноваційною діяльністю підприємств і організацій морегосподарського комплексу ».

Щорічно, в листопаді викладачі кафедри разом зі студентами та аспірантами проводять форум, присвячений Міжнародному дню управління проектами, на який запрошуються провідні вчені і практики. Форум присвячений практичним аспектам діяльності професіоналів з управління проектами (проблеми, з якими стикаються керівники проектів, найкращі українські та світові практики і т.д.).

Кращі фахівці і магістри спеціальності управління проектами беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах і нагороджуються почесними грамотами та дипломами.

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова кафедрою УП щорічно у вересні проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи». Метою конференції є обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методологій управління проектами, виявлення перспективних напрямків досліджень і встановлення творчих зв'язків між різними колективами дослідників і практиків у цій галузі. У конференції беруть участь близько 200 учасників з різних міст України, а також з Росії, Білорусі, Азербайджану та Японії.