Загальна інформація

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Історія кафедри бере початок з 1987 р., коли наказом Мінвузу СРСР у Миколаївському кораблебудівному інституті організовано кафедру обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління, яка вела підготовку фахівців за спеціальністю 2204 «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та АСУ». У 1991 р. кафедра змінює свою назву на кафедру інформаційних технологій. У 1997 р. починається одночасна підготовка фахівців за спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2003 році КІТ була розділена на дві випускаючі кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) і кафедру інформаційних управляючих систем та технологій.

Організатором та першим завідувачем кафедри ПЗАС був доктор технічних наук, професор Коваленко І. І.

З 2009 р. завідувачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем НУК є доктор технічних наук, професор Приходько С. Б. У 1981 р. Приходько С. Б. із відзнакою закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. Й. Макарова (МКІ) за спеціальністю суднобудування та судноремонт, закінчив аспірантуру в МКІ (1984 р.); кандидат технічних наук (1987 р.) за спеціальністю 05.08.01 – теорія корабля. У 2013 році Приходько С. Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Приходько С. Б. є автором 250 наукових та навчально-методичних друкованих праць (із них: 85 статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібника з грифом МОН України).

На теперішній час кафедра ПЗАС забезпечує підготовку студентів за напрямом "Програмна інженерія", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Після бакалаврату студенти продовжують навчання зі спеціальності "Програмне забезпечення систем" за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст (кваліфікація – інженер-програміст) і магістр (кваліфікація – магістр з програмного забезпечення систем).

Вперше в Миколаєві у 2016 році на кафедрі стартувала навчальна програма «QATestLab» з підготовки тестувальників програмного забезпечення відповідно до вимог ринку праці – це дає змогу отримати безкоштовно сертифікат спеціаліста з тестування, що сприяє працевлаштуванню.

Cьогодні колектив кафедри ПЗАС – це висококваліфіковані викладачі вищої школи з досвідом науково-методичної роботи: доктор технічних наук, професор Коваленко І.І., кандидати технічних наук, доценти: Суслов С.В.,Устенко І.В., Фаріонова Т.А., Пономаренко Т.В., Макарова Л.М.., кандидат фізико-математичних наук, доцент Латанська Л.О.; старші викладачі Гусєва-Божаткіна В.А., Смикодуб Т.Г.; викладач Божаткін С.М.; аспіранти Пухалевич А.В. та Павленко А.Ю. Навчально-допоміжний склад кафедри: Тимофєєва Т. В. – завідуюча лабораторією; Шулежко Г.Г. – інженер; Місюра В.Б. . – фахівець; Кіскіна Н.А., Крамаренко А.С.,Пухалевич А.В., Шандригіна О.П., Гарбуз С.К.– старші лаборанти; Послідовне набуття студентами ділових навиків професійної діяльності – одна з головних задач кафедральних лабораторій, які оснащені сучасною комп'ютерною технікою, приладами, обладнанням та програмним забезпеченням.

Кафедра активно налагоджує міжнародні зв'язки з метою підвищення ефективності наукової роботи та якості підготовки фахівців, розвитку наукового забезпечення вищої освіти. У рамках спільної діяльності з ВУЗами Євросоюзу було укладено партнерський договір про спільну діяльність з Жилінським університетом (м. Жилине, Словаччина), що надає можливість викладачам та студентам проводити активний обмін досвідом з усіх напрямків розвитку провідних IT технологій, брати участь в міжнародних конференціях.

Кафедра проводить активну науково-дослідну роботу. Напрямками наукових досліджень кафедри ПЗАС є: «Прикладний системний аналіз та інформаційні технології» (Коваленко І.І.); «Математичне моделювання в кораблебудуванні» (Суслов С.В.); Математичне моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях,програмній інженері та кораблебудуванні» (Приходько С.Б.); «Математичне моделювання технічних систем» (Латанська Л.О.); «Геометричне моделювання об'ємних компресорів» (Устенко І.В.); «Оптимізація механічних систем, які стежать, в пристроях океанотехніки» (Фаріонова Т.А.), «Управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних» (Пономаренко Т.В.). Наукові та методичні напрацювання відображені в багаточисельних монографіях та навчальних посібниках, а загальна кількість публікацій за десятилітню історію роботи кафедри перевищує 400 найменувань.

Значна увага на кафедрі приділяється формуванню навчально-педагогічного резерву та розвитку матеріально-технічної бази. За роки становлення кафедри були захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Творчі заслуги талановитих студентів та їхніх наставників підтверджуються призовими місцями на олімпіадах та конкурсах. Так, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика та кібернетика» магістри Морозан Є.О. і Морозан .Н.О. отримали ІІІ місце у 2007 р. (керівник – проф. Коваленко І.І.), Пухалевич А.В. – I місце у 2008 р. (керівник – проф. Приходько С.Б.), Басін К. Л. – II місце у 2012 р. (керівник – проф.Приходько С.Б.)., на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Авдєєва Т.В. – ІІІ місце у 2014 р (керівник - ст.. викладач – Гусєва-Божаткіна В.А.), на національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих учбових закладів IT UNIVERSE – 2014/15 – Пасюк Б.Б. І місце у 2015 р (керівник – виклач.,. Божаткін С.М.), на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з напряму «Інформатика, обчислювана техніка та автоматизація » Братухін С.О. – ІІІ місце у 2015 р (керівник - к.т.н.,. доц.. Устенко І.В), на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» Устенко А.С. – ІІ місце у 2017 р (керівник - к.т.н., доцент – Слободян С.О.).

Плани на майбутнє колектив кафедри пов’язує з ефективним поєднанням накопиченого творчого досвіду та новаторської енергії талановитої молоді.