Загальна інформація

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри


КОШКІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ


доктор технічних наук, професор, академік Академії наук суднобудування, член Королівського інституту корабельної архітектури (Велика Британія), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 8 жовтня 1953 року в м. Армавір Краснодарського краю (Росія). В 1971 році з відзнакою закінчив машинобудівний факультет Миколаївського кораблебудівного Інституту імені адмірала С. Й. Макарова (нині – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Кошкін К.В. працював асистентом Миколаївського кораблебудівного Інституту імені адмірала С. Й. Макарова, старшим викладачем, доцентом кафедри. У 1990 – 2003 рр. очолював кафедру інформаційних технологій. У період 1997 – 2005 років — декан, директор кораблебудівного інституту. Нині директор Інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук. З 2003 року також завідує кафедрою інформаційних управляючих систем та технологій.

З середини 90-х років учений зосереджує свою увагу на дослідженнях у галузі управління проектами та програмами, які спрямовані на покращення ефективності існуючих підприємств і створення конкурентноздатних виробництв з використанням сучасних інформаційних технологій. Костянтин Вікторович у 2001 році захистив першу в Україні дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами».

Костянтин Вікторович є автором понад 280 науково-методичних праць, з них 2 підручника, 11 монографій та 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Серед основних публікацій слід відзначити підручники «Основи дискретної математики», «Управління проектами та програмами» (2010 р.) і монографії «Организация компьютеризированых интегрированных производств в судостроении» (1997 р.), «Алгоритмическое обеспечение управления проектами виртуальных производств в судостроении» (2001 р.), «Математические основы управления проектами наукоемких производств» (2006 р.), «Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки» (2009 p.), «Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития» (2010 р.), «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» (2011 p). Навчальні посібники «Компьютеризированные интегрированные производства в судостроении» (2005 р.) та «Информационные технологии в управлении проектами» (2010 р.) мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Під науковим керівництвом K.B. Кошкіна захищені l докторська та 5 кандидатських дисертацій.

Кошкін Костянтин Вікторович – голова Миколаївського осередку Української асоціації управління проектами, заступник голови Спеціалізованої вченої ради, член експертної ради ДАК України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт.

Приймає участь у багатьох міжнародних проектах та програмах сумісно з Інститутом проблем управління Російської АН (м. Москва), Японською і Українською асоціаціями управління  проектами та інше, в межах яких було проведено 7 міжнародних конференцій «Управління проектами : стан та перспективи», 3 науково-методичних сертифікаційних семінари для представників промисловості та Миколаївської обласної державної адміністрації.

Як член робочої групи економічного розвитку Миколаївської держадміністрації, приймав участь в опрацьовані напрямків регіонального розвитку. Під керівництвом Кошкіна К.В. докторант Харитонов Ю.М. підготував докторську дисертацію, висвячену удосконаленню реорганізації систем теплопостачання.

Науковець у 2007 році нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».

У 2011 році став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, що відповідають рівню найновіших світових досягнень.


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра була створена у 1987 році наказом № 388 Мінвузу СРСР "Про організацію в Миколаївському кораблебудівному інституті кафедри обчислювальної техніки і АСУ". Її очолив доктор економічних наук професор Ходорковський Лазар Мойсейович (з 1987 р. по 1990 р.). Під його керівництвом були розроблені програми навчання з нових для суднобудування спеціальностей, що пов’язані із використанням обчислювальної техніки та новітніх технологій. Лабораторії, які були створені у співробітництві з Науково-дослідним інститутом Вищої школи СРСР, мали передове, на той час, оснащення обчислювальною технікою. Вони дали змогу перетворити навчальний процес на джерело теоретичних та виробничих навичок студентів та аспірантів для розв’язання задач проектування, підготовки ,організації та виробництва в суднобудуванні із широким використанням інформаційних технологій. В роки СРСР він був нагороджений дипломом ЦК ВЛКСМ за керівництво кращою студентською науковою роботою, яка посіла перше місце у Всесоюзному конкурсі 1982-1983 рр., що був присвячений 60-річчю створення СРСР. Його праці з вдосконалення управління з використанням ЕОМ відзначені срібною та бронзовою медалями ВДНГ.

З 1990 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Кошкін Костянтин Вікторович.

В 1991 р. кафедра змінює свою назву на кафедру інформаційних технологій (ІТ). А у 2003 р. її було реорганізовано та створено самостійні структурні підрозділи: кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (завідувач д.т.н., проф. Кошкін К.В.) та кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (д.т.н., проф. Коваленко І.І.).

В різні роки на кафедрі працювали Павлов Олександр Анатолійович, Фісун Микола Тихонович, Бадюков Анатолій Петрович, Баландін Фелікс Іванович, батрак Юрій Артемович, Головченко Юрій Борисович, Коваленко Ігор Іванович, Калініна Ірина Олесандрівна, Приходько Сергій Борисович, Суслов Сергій Віталійович, Фоміна Ася Олександрівна, Циммерман Геральд Германович, Генбом Вадим Абрамович, Марченко Анатолій Григорович, Маршак-Мазикіна Надія Андріївна, Мисюра Наталя Василівна, Січева Галина Іванівна, Толстой Федір Володимирович, Ямковий Олександр Георгійович, Гусєва-Божаткіна Вікторія Анатоліївна, Загреба Віктор Петрович, Хроленко Володимир Миколайович, Батура Олександр Йосипович, Нєдєлько Юрій Євгенович, Лобанов Юрій Вікторович, Ляпіс Юрій Олександрович, Устенко Ірина Валеріївна, Устенко Сергій Анатолійович, Латанська Людмила Олексіївна, Смикодуб Тетяна Георгіївна, Шнейдер Олена Борисівна, Червинська Лілія Григорівна, Черьомушева Маргарита Арнольдівна, Чубчик Тетяна Тимофіївна, Шулежко Галина Григорівна, Зароський Ромуальд Іванович.

Сьогодні кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ) забезпечує підготовку студентів за напрямом "Комп’ютерні науки", освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) – бакалавр. Після бакалаврату студенти продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології". Також протягом останніх двох років були відкриті 2 нові спеціальності – "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг", ОКР – спеціаліст та "Інформаційні технології проектування", ОКР – магістр.

Для поглибленого вивчення основних дисциплін на кафедрі ІУСТ створені спеціалізовані лабораторії: нових інформаційних технологій, UNIGRAFICS та інтегрованих комп’ютеризованих виробництв, якими завідує Попов Г.В.

Під керівництвом д.т.н., проф. Кошкіна Костянтина Вікторовича на кафедрі сьогодні працюють: к.т.н., доц. Ажищев Віктор Федорович; к.т.н., доц. Димо Олександр Борисович; к.т.н.. доц. Михелєв Ігор Леонідович; к.т.н., доц. Партас Віктор Кирилович; к.т.н., доц. Тимофєєв Віктор Іванович; к.т.н., доц. Фаріонова Тетяна Анатоліївна; старші викладачі Беркунський Євген Юрійович, Гайда Анатолій Юліанович, Книрік Наталя Ромуальдівна, Маршак Олена Іллівна, Морозова Ганна Сергіївна; викладачі Гайдаєнко Оксана Володимирівна, Тимофєєва Тетяна Валентинівна, Мандра Андрій Валерійович, Суслов Олександр Сергійович, Лоренцова Анастасія Володимирівна, Яні Ганна Юріївна.; завідувач лабораторіями Попов Гарііл Васильович, завідуюча методичним кабінетом Ревзон Наталя Давидівна, старші лаборанти Ковригіна Олена Львівна., Баковська Ірина Валеріївна, Задніпряна Ольга Борисівна, Пішеніна Дар’ Сергіївна, Гречка Сергій Геннадійович, Титаренко Володимир Петрович.

Робота кафедри пов’язана з використанням новітніх інформаційних технологій у виробництві. У різні роки були створені філії на підприємствах міста Миколаєва: ВАТ "Суднобудівний завод Океан", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ВАТ "НДІ Центр", ВАТ "Чорноморсуднопроект") та навчально-виробничий центр (ВАТ "Чорноморський суднобудівний завод"). У філіях спеціалізовані дисципліни викладались провідними фахівцями підприємств, а саме к.т.н. Хроленко М.В. (ВАТ "Суднобудівний завод Океан"), к.т.н. Бадюковим А.П. (ДП НВКГТ «Зоря-Машпроект»), к.т.н. Ажищевим В.Ф., к.т.н. Батурою О.Й. (ВАТ "НДІ Центр").

У філії кафедри на підприємстві ВАТ " Суднобудівний завод Океан " з 2002 року почато впровадження ІУС "ИТ-Предприятие", що дало змогу проводити для студентів заняття по вивченню основ організації цієї системи та її використання для управління підприємством.

У співавторстві з генеральним директором ВАТ "Суднобудівний завод Океан" к.т.н. Романчуком М.П. видано монографію (Романчук Н.П., Рашковский А.С., Кошкин К.В. «Методологические основы управления сложными проектами реструктуризации в судостроении».), в який узагальнено досвід підприємства щодо підвищення конкурентоспроможності за рахунок інжинірингу бізнес-процесів та впровадження сучасних інформаційних технологій.

На базі філії кафедри у ДП НВКГТ «Зоря-Машпроект» студенти мають можливість ознайомитись та отримати навички практичної роботи з сучасною CAD/CAM/CAE – системою загального призначення UNIGRAPHICS.

Філія кафедри у ВАТ "НДІ Центр" дозволяє ознайомитись з розробками у галузі автоматизації виробничих процесів та досвідом їх впровадження у промисловість провідних вчених ВАТ "HДI Центр".

За допомогою філії кафедри у ВАТ "Чорноморсуднопроект" група спеціалістів кафедри пройшла навчання з користування CAD/CAM/CAE – системи TRIBON.

Навчально-виробничий центр у Чорноморському суднобудівному заводі сприяв організації занять у проектно-конструкторському центрі Чорноморського суднобудівного заводу, де студенти мають можливість ознайомитись зі структурою та отримати навички практичної роботи з сучасною CAD/CAM/CAE – системою суднобудівного призначення FORAN.

Студенти кафедри мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД та закордоном. Викладачі спільно з партнерами нашої кафедри з ПриватБанку, HostingMaks, Sintez  Technlogies, компаній «УкрЮгМедіа» та «АртСофт» проводять курси для старшокурсників із подальшим працевлаштуванням.

Викладачі активно залучають до наукової діяльності молодь. Магістри та аспіранти приймають участь у Всеукраїнському форумі молодих науковців «Макаровські читання».

Під керівництвом відмінника освіти України старшого викладача Беркунського Є.Ю. студенти демонструють високий рівень знань на олімпіадах з інформатики та програмування як в Україні так і за кордоном. У 2012 р. році талановита студентка другого курсу Наталя Ходякова увійшла у десятку кращих учасників Міжнародної олімпіади «IT-Планета» у номінації «Oracle Java Olympic», яка відбулася в Казахстані. У тому ж 2012 році Наталя стала кращим студентом-програмістом Миколаївщині у конкурсі "Кращий студент Миколаївщини 2012 року" та отримує стипендію Президента України. Студент 3 курсу Артем Єрофєєв посів друге місце у номінації "Кращий студент-аналітик" цього ж конкурсу. Крім того, А. Єрофєєв став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2010 році у секції "Internet-технології та WEB дизайн".

На кафедрі в межах програми «Інформаційні технології управління проектами створення та розвитку складних систем» розроблені механізми та інструментальні засоби організації віртуальних виробництв, раціонального планування та використання ресурсів (фінансових, трудових, технологічних) в умовах їх обмеженості, розробки оптимальних виробничих планів на різні терміни.

Ці розробки увійшли складовою частиною в роботу «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки», яка отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Колектив кафедри не тільки готує фахівців з інформаційних технологій для підприємств усіх форм власності, а й приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та проводить власну – "Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика".