Загальна інформація

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів запрошує на навчання у галузі знань 13 «Механічна інженерія по спеціальності 134-«Авіаційна та ракетно-космічна техніка» зі спеціалізацією «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів»

 

Термін навчання:

бакалавр  - 3 роки 10 місяців;
магістр - 1,5 роки.

 

Конкурсні предмети (у 2016 р.).

• Обов’язкові:                                 

- українська мова та література;
- математика.

• Один по Вашому вибору: іноземна мова, або фізика, або  хімія, або біологія, або  історія України або географія.

Більш детальну інформацію по правилах вступу дивись на сайті НУК  www.nuos.edu.ua. «Абітурієнту» «Правила прийому до НУК» у 2016 р.


Більш детальна інформацію про спеціальність, випускаючу кафедру та використання композиційних матеріалів дивись на https://sites.google.com/site/compositesua


Конструкційні композиційні матеріали (КМ), як правило, є штучними матеріалами, що складаються із армуючих елементів (волокна, тканини, частини) з’єднаних в моноліт з допомогою зв’язуючих (полімерні смоли, кераміка та інші). Склад матеріалу та схема укладки армуючих елементів оптимальні та визначаються розрахунками за математичними моделями конструкцій з урахуванням умов її експлуатації. В результаті сучасні конструкції із композиційних матеріалів практично у всіх галузях значно легші, міцніші, більш жорсткі та надійніші ніж їх металеві аналоги.

Тенісну ракетку, космічну ракету, морське судно, медичні ортези та протези і іншу сучасну продукцію об’єднує використання в них композиційних матеріалів. Технічний прогрес у ХХІ столітті визначають, передусім, інформаційні технології і композиційні матеріали.

Важко знайти сферу виробництва в який не використовуються сучасні композиційні матеріали, що робить спеціалістів з композиційних матеріалів та конструкцій потрібними як в цей час, так і у майбутньому.

Предмет освіти по нашої спеціальності – проектування складів, структур технологічних умов суміщення компонентів армованих волокнами (тканями) або дисперсними частинками композиційних матеріалів та конструкцій різного  призначення   на їх основі, оптимізація схем армування  за допомогою сучасних інформаційних технологій з метою створення супер –міцних, легких, жорстких конструкцій різного призначення на їх основі, які здатні надійно сприймати експлуатаційні навантаження в любих у тому числі екстремальних умовах.

Навчання поєднує постійне оновлення змісту та методів підготовки з залученням студентів до творчого розвитку шляхом участі їх у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються колективом випускаючої кафедри. Для цього при необхідності, студенти старших курсів переводяться на навчання за індивідуальним графіком.

Інтерес до випускників спеціальності проявляють керівники державних та приватних підприємств з проектування  авіаційної та морської техніки, сільськогосподарського машинобудування, спортивного та медичного інвентаря, багато закордонних фірм та їх філії в Україні, що виготовляють продукцію з використанням сучасних КМ.

 

Зміст освіти

• Гуманітарні дисципліни - 20 %;

• Фізико-математичні дисципліни - 20 %;

• Загально інженерні дисципліни - 25 %;

• Спеціальні дисципліни – 35 %.

 

За період навчання майбутній фахівець отримає такі знання, вміння та навички:

Знання и вміння застосовувати закони природи дають: фізика (аерогідродинаміка, механіка деформованого твердого тіла, теоретична механіка, хімія.

Вміння розбиратися в техніці дає засвоєння прикладних дисциплін: матеріалознавство конструкційних матеріалів, основи конструювання, технології виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, контроль якості конструкцій.

Вміння спілкуватися зі спеціалістами: формулювати ідею, у формі матеріальних моделей об’єктів (математика, математичне модулювання); спілкуватися мовою графіки (ескізної та комп’ютерної); для розуміння прикладних інженерних програм ви вивчите програмування, засвоювання  програми 3D моделювання, розрахунки методом скінчених елементів; для спілкування з людьми ви вивчите особливості професійної української мови и мови міжнародного спілкування.

•  Вміння доводити свої думки и захищати свої ідеї отримуються в процесі захисту звітів з лабораторних робіт, розрахунково-графічних завдань, курсових та дипломних робіт і проектів.

Здатність використовувати на практиці отримані знання та вміння і навички для різних видів інженерної і наукової діяльності.

•  Розуміння законів суспільства дає вивчення гуманітарних дисциплін.

Перший набір студентів на спеціальність відбувся у 1991 році. Випускова кафедра «Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів» підготувала на 30.06.2016 р.  244 фахівця, з них 75 отримали дипломи з відзнакою.

 

Випускники кафедри працюють:

- в Миколаєві: ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект»,

- ТОВ «ЕСТА»,

- НГЗ « Русал»,

- ПАТ «ЧСЗ»,

- ДП ІПЦКУ,

- «Миколаївське авіаційне ремонтне підприємство»,

-  Marine design engineering Nikolaev (MDEM ) та інші;

- в Україні: «Прогрестех – Україна». м. Київ; КБ «Південне» (м.Дніпропетровськ), ДПКБ «Антонов» (м.Київ) та інші;

- за кордоном: «Boeing», Лос-Анжелес, США; суднобудівна верф м. Дженьцзян, КНР; в Норвегії, в Німеччині та іншіх.

Студенти спеціальності додатково можуть приймати участь у міжнародних програмах обміну (ACTIVE) та проходити практику (стажування) у зарубіжних університетах або підприємствах.

Випускаюча кафедра на громадських засадах надає підтримку школярам 9…11 класів що мають намір прийняти участь у конкурсі робіт «Малої академії наук» в секції «Матеріалознавство» за напрямом «Технічні науки»  у підборі тематики, проведенні досліджень та представленні результатів до захисту.

При національному університеті кораблебудування працює «Академія гардемаринів». Наша кафедра запрошує школярів 9…11 класів до роботи  в ній по розділу «Композиційні матеріали»

 


Адреса для контактів:

Сайт: vk/com/akademygard

e-mail:
tel: (0512)-47-64-15

Моб: 067-976-02-49 Бурдун Євген Тимофійович


 

Успіхи студентів спеціальності

За останні 5 років студентами спеціальності на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт досягнути наступні результати:

- 22 студентські роботи брали участь у фінальних турах на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з 5 різних галузей науки і техніки;

- 8 студентів стали призерами конкурсів, вони нагороджені дипломами І та ІІІ ступеню Міністерства освіти і науки України. Це роботи студентів:

- Коберник В.С. «Антиобрастаюче покриття для корпусів суден зайняла ІІ місце у галузі «Суднобудування та водний транспорт»  по розділу «Суднобудування» (2016 р, керівник Бурдун Є.Т.)

- Вдовиченко С. В. «Розробка технології виробництва одноразового посуду із композиційних матеріалів природного походження» зайняла ІІІ місце у галузі  «Екологія навколишнього середовища» (2013 р., керівник Копійка С.В.);

- Карпенко О. В. та Михайлов С. С. «Екраноплан» зайняла ІІ місце у галузі «Суднобудування та водний транспорт» (2013 р., керівник Бурдун Є.Т.);

- Родіонова М.Ю., Оришака Ю.В. «Розробка технології виготовлення гребного гвинта із композиційних матеріалів» зайняла ІІІ місце у галузі у галузі «Суднобудування та водний транспорт» (2012 р., керівник Копійка С.В.);

- Кожанова А.В. «Проектування корпусу і конструкції вітрильної яхти для перегонів» зайняла ІІІ місце у галузі «Суднобудування та водний транспорт» (2011 р., керівник Гейко С.П.);

- Новік М.М. зайняла ІІ місце у галузі «Суднобудування та водний транспорт» (2010 р., керівник Гейко С.П.);

- Юзеєва О.В. «Вибір Методу проектування корпусних зв’язків склопластикової яхти» зайняла І місце у галузі «Суднобудування та водний транспорт» (керівник Гейко С.П.).

Студент ІV курсу Колєгов М.О. зайняв ІІІ місця на Всеукраїнський олімпіаді по спеціальності 134. «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (м. Харків, НАУ «ХАІ», квітень,2016р.).

Студентами спеціальності у співавторстві з викладачами кафедри підготували 8 доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях.