Завідувач кафедри

   КОШКІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

   доктор технічних наук, професор, академік Академії наук суднобудування, дійсний член Королівського інституту корабельної архітектури (Велика Британія),        заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки., член НМК МОН України з комп’ютерних наук.

  Народився 8 жовтня 1953 року в м. Армавір Краснодарського краю (Росія). В 1971 році з відзнакою закінчив машинобудівний факультет Миколаївського    кораблебудівного Інституту імені адмірала С. Й. Макарова (нині – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Кошкін К.В. працював  асистентом Миколаївського кораблебудівного Інституту імені адмірала С. Й. Макарова, старшим викладачем, доцентом кафедри. У 1990 – 2003 рр. очолював    кафедру інформаційних технологій. У період 1997 – 2005 років — декан, директор кораблебудівного інституту. Нині директор Інституту комп'ютерних та інженерно-  технологічних наук. З 2003 року також завідує кафедрою інформаційних управляючих систем та технологій.

   З середини 90-х років учений зосереджує свою увагу на дослідженнях у галузі управління проектами та програмами, які спрямовані на покращення ефективності  існуючих підприємств і створення конкурентноздатних виробництв з використанням сучасних інформаційних технологій. Костянтин Вікторович у 2002 році захистив  першу в Україні дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами».

   Костянтин Вікторович є автором понад 300 науково-методичних праць, з них 2 підручника, 12 монографій та 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і  науки України.

   Під науковим керівництвом K.B. Кошкіна захищені l докторська та 5 кандидатських дисертацій.

 

  Кошкін Костянтин Вікторович – голова Миколаївського осередку Української асоціації управління проектами, заступник голови Спеціалізованої вченої ради, член експертної ради ДАК України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт.


   Приймає участь у багатьох міжнародних проектах та програмах сумісно з Інститутом проблем управління Російської АН (м. Москва), Японською і Українською асоціаціями управління  проектами та інше, в межах яких було проведено 9 міжнародних конференцій «Управління проектами : стан та перспективи», 3 науково-методичних сертифікаційних семінари для представників промисловості та Миколаївської обласної державної адміністрації.

  Як член робочої групи економічного розвитку Миколаївської держадміністрації, приймав участь в опрацьовані напрямків регіонального розвитку. Під керівництвом Кошкіна К.В. докторант Харитонов Ю.М. підготував докторську дисертацію, висвячену удосконаленню реорганізації систем теплопостачання.


  Науковець у 2007 році нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».
 У 2011 році став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, що відповідають рівню найновіших світових досягнень.