Викладачі кафедри

arrow

Кошкін Костянтин Вікторович


E-mail: konstantin.koshkin@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Завідувач кафедри

Основні дисципліни:

Організація комп'ютеризованих інтегрованих виробництв

Проектування інформаційних систем промислових підприємств

Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень

Організація інформаційно-управляючих систем

Проектування інформаційних систем

Наукові інтереси:

Управління програмами та проектами використання інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності наукомістких виробництв

 

arrow

Ажищев Віктор Федорович


close
Інформація:

к.т.н., доцент

Основні дисципліни:

Інтегровані системи моніторингу

Інформаційне і математичне забезпечення природокористування

Проектування інформаційних систем

Технологія розробки програмного забезпечення систем моніторингу

Наукові інтереси:

Підвищення ефективності суднобудівного виробництва на базі дослідження вдосконалення методології інформаційних процесів управління оптимальним використанням ресурсів при побудові проектів суден

 

arrow

Михелєв Ігор Леонідович


E-mail: igor.michelev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

к.т.н., доцент

Основні дисципліни:

Основи інформаційних технологій та програмування

Основи програмування

Теорія алгоритмів

Наукові інтереси:

Питання математичного моделювання та застосування чисельних методів в задачах суднобудування,будівельної механіки корабля та дослідження екологічно-чистих технологій побудови суден

 

arrow

Партас Віктор Кирилович


close
Інформація:

к.т.н., доцент

Основні дисципліни:

Комп'ютерні мережі

Функціональне та логічне програмування

Автоматизовані системи моделювання

Технологічна підготовка виробництва

Корпоративні мережі промислових підприємств

Наукові інтереси:

Автоматизація проектування та технологічної підготовки виробництва

 

arrow

Тимофєєв Віктор Іванович


close
Інформація:

к.т.н., доцент

Основні дисципліни:

Програмне забезпечення розподілених інформаційних систем

WEB технології та WEB дизайн

Організація баз даних та знань

Інтелектуальний аналіз даних

Структури та організація даних в ЕОМ

Наукові інтереси:

Управління проектами створення єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів

 

arrow

Беркунський Євген Юрійович


close
Інформація:

старший викладач

Основні дисципліни:

Об'єктно-орієнтоване програмування

Технологія розподілених систем та паралельних обчислень

Мова програмування Java

Комп'ютерна графіка

Сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем

Наукові інтереси:

Підвищення ефективності командної розробки інформаційних систем з впровадженням засобів Continues Integration, застосування JavaEE та інших Web-технологій в навчальному процесі, використання соціальних мереж в освітніх проектах

 

arrow

Гайда Анатолій Юліанович


close
Інформація:

старший викладач

Основні дисципліни:

Алгоритмізація та програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Основи операційних систем UNIX

Технології комп'ютерного проектування

Наукові інтереси:

Управління проектами наукомістких виробництв, об’єктно-орієнтований доступ до баз даних, дистанційне навчання, UNIX/Linux

 

arrow

Книрік Наталя Ромуальдівна


close
Інформація:

старший викладач

Основні дисципліни:

Дискретні структури

Комп'ютерна дискретна математика

Дискретна математика

Організація баз даних та знань

Інтелектуальний аналіз даних

Наукові інтереси:

Управління організаційними проектами, інформаційні системи управління проектами, імітаційне моделювання трансформації організаційних систем

 

arrow

Маршак Олена Іллівна


E-mail: olena.marshak@nuos.edu.ua
close
Інформація:

старший викладач

Основні дисципліни:

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформаційні технології

Наукові інтереси:

Управління організаційними проектами, моделі та механізми інформаційної взаємодії команд управління проектами,механізми самоорганізації проектних команд

 

arrow

Морозова Ганна Сергіївна


close
Інформація:

старший викладач

Основні дисципліни:

Основи управління в екологічному моніторингу

Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні

Структурні засоби розробки інформаційних систем

Управління ІТ проектами

Наукові інтереси:

Управління інноваційними проектами, управління проектами ресурсозбереження на підприємствах, управління ІТ проектами, моделювання інформаційних систем.

 

arrow

Гайдаєнко Оксана Володимирівна


close
Інформація:

викладач

Основні дисципліни:

Комп'ютерна техніка і математична статистика

Організація комп'ютеризованих інтегрованих виробництв

Функціональне та логічне програмування

Комп'ютерні мережі

Проектування інформаційних систем промислових підприємств

Наукові інтереси:

Розробка системи моніторингу та моделі підвищення якості медичних послуг

 

arrow

Лоренцова Анастасія Володимирівна


E-mail: olena.nikitina@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Викладач

Основні дисципліни:

Обробка ЕД на ЕОМ

Оптимізація систем моніторингу

Наукові інтереси:

Управління проектами, Agile, Lean Software Development, Design Patterns, OOP, Java 2EE, PHP, Ruby, Python, MySQL, Web development

 

arrow

Мандра Андрій Валерійович


close
Інформація:

Викладач

Основні дисципліни:

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Технології захисту інформації

Моделювання систем

Обробка ЕД на ЕОМ

Наукові інтереси:

Захист інформації, web-програмування та web-технології, управління ІТ-проектами, управління проектами суднобудівних виробництв

 

arrow

Суслов Олександр Сергійович


close
Інформація:

Викладач

Основні дисципліни:

Організація комп'ютеризованих інтегрованих виробництв

Операційні системи

Наукові інтереси:

Організація інтегрованих проектних підприємств

Проектування та обслуговування сучасних мереж обміну даними