Абітурієнту

Шановний абітурієнте!

Ми раді вітати Вас в Інституті комп’ютерних та інженерно-технологічних наук!

Вибір майбутньої професії – один з найважливіших моментів у нашому житті. Отримати освіту і стати хорошим спеціалістом – це означає знайти своє місце у житті, що являється однією із найважливіших цілей кожної людини. Якщо існувала би формула успіху, то вона мала би наступний вигляд:

Сучасний науково-педагогічний потенціал Інституту комп’ютерних та інженерно технологічних наук дозволяє йому достойно вирішувати задачі підготовки кваліфікованих інженерних кадрів, які здатні поліпшити якість та конкурентоспроможність українських підприємств.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Строки навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1,5 роки; магістр – 1,5 роки.

На навчання для здобуття ОКР «бакалавр» (1 курс) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

При наявності диплому молодшого спеціаліста за спорідненим напрямом підготовки здійснюється прийом осіб на перший

(зі скороченим терміном навчання – 2 роки) або третій курс

(за інтегрованим планом) для здобуття ОКР «бакалавр» за напрямами «Зварювання», «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія».

На навчання для здобуття ОКР «спеціаліст» приймаються особи, які здобули ОКР «бакалавр» відповідного напряму.

На навчання для здобуття ОКР «магістр» приймаються особи, які здобули ОКР «бакалавр» або «спеціаліст». Прийом на підготовку фахівців за ОКР «магістр» на основі здобутого ОКР «спеціаліст» здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Прийом осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» здійснюється на основі «Правил прийому» МОН України та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Детальніше про це можна дізнатися на сторінці Абітурієнту головного сайту НУК імені адмірала Макарова.

Буклет Інституту КІТН

Інституту КІТН

Ролик про Інститут КІТН