КОНСТАНТА УСПІХУ - ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК

В сучасному динамічному суспільстві константа успіху базується на «трьох китах»: відмінному знанні предметної області, застосуванні новітніх технологій та професійному використанні комп’ютерної техніки. Все це є основою освіти, що отримують студенти Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук (ІКІТН) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук – ровесник нового тисячоліття. Дата його народження –2006 рік (наказ ректора НУК №222 від 17.11.2006 р). Ідея створення інституту, який по новому готує кадри, враховуючи всі досягнення і тенденції наукових знань, належить його директору, доктору технічних наук, професору Кошкіну Костянтину Вікторовичу.

Сьогодні Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук здійснює підготовку за двома напрямками – технологічний, яким завідує заступник директора ІКІТН з навчально-методичної роботи за технологічним напрямком Фаріонова Тетяна Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент, та комп’ютерний, яким завідує заступник директора ІКІТН з навчально-методичної роботи за комп’ютерним напрямком Приходько Сергій Борисович, д-р. техн. наук, професор. Інститут за своїми напрямками готує фахівців для суднобудівних заводів України, СНГ, проектних організації, інститутів, великих та малих підприємств.

Якщо говорити про сучасний стан існування Інституту мовою цифр, то це виглядає так. В ІКІТН працює висококваліфікований професорсько-викладацький і лаборантський склад, серед якого 9 докторів наук і професорів, 31 кандидатів наук і доцентів, 4 відомих професорів і докторів наук мають почесні звання – Заслужений діяч науки і техніки, Заслужений працівників освіти України, Заслужений працівник промисловості України.

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук сьогодні – це шість кафедр:

За технологічним напрямком:
 • зварювального виробництва – завідувач кафедрою д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Квасницький В’ячеслав Федорович;
 • матеріалознавства та технології металів – завідувач кафедрою д-р техн. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Дубовий Олександр Миколайович;
 • проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів – завідувач кафедрою кандидат технічних наук, професор НУК Бурдун Євген Тимофійович;
 • За комп’ютерним напрямком:
 • інформаційних управляючих систем та технологій – завідувач кафедрою д-р техн. наук, професор, заслужений діяч наук і техніки України Кошкін Костянтин Вікторович;
 • програмного забезпечення автоматизованих систем – завідувач кафедрою д-р техн. наук, професор Приходько Сергій Борисович;
 • управління проектами – завідувач кафедрою д-р техн. наук, професор Чернов Сергій Костянтинович.
 • Зараз в ІКІТН навчається близько 1000 студентів, 21 аспірантів, 2 докторанти.

  Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

  Строки навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 5,5 років; магістр – 5,5 років.

  Навчання в ІКІТН НУК проводяться з дев’яти спеціальностей за рахунок держбюджету, а також на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  Підготовка студентів на кафедрах технологічного напрямку ведеться за трьома напрямами:

 • напрям «Зварювання» представлений спеціальністю «Технології та устаткування зварювання» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціалісти зварювального виробництва працюють в усіх галузях промисловості від машинобудування до електроніки та медичної техніки. Бажаючі можуть отримати сертифікат міжнародного зразка. Випускники цієї спеціальності займаються дослідженням, проектуванням та розробкою технологій з’єднання, різання, напилення металів, кераміки, пластмас, відновленням та зміцненням виробів, вакуумними, лазерними, електроннопроменевими, плазмовими та іншими технологіями. Підготовку здійснюють фахівці кафедри зварювального виробництва;
 • напрям «Інженерне матеріалознавство» представлений спеціальністю «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», яка готує універсальних фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) для галузей судно- та машинобудування, приладобудування, тощо. Тільки фахові знання матеріалів та технологій їх створення та покриттів відкривають нові можливості для виробництва. Підготовку здійснюють фахівці кафедри матеріалознавства та технології металів;
 • напрям «Авіа- та ракетобудування» представлений сучасною спеціальністю «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» (бакалавр, спеціаліст). Знання за спеціальністю дають можливості для розробки, комп’ютерного моделювання, створення прогресивних технологій виробництва об’єктівіз полімерних композиційних матеріалів: від медичного та спортивного обладнання до космічної та військової техніки. Інженер-механік зі спеціальності “Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів” працює в усіх галузях народного господарства, де виготовляють досконалі конструкції та вироби із армованих полімерних композиційних матеріалів, технічної та композиційної кераміки на основі сучасних технологій. Підготовку здійснюють фахівці кафедри проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів.
 • Підготовка студентів на кафедрах комп’ютерного напрямку також за трьома напрямами:

 • напрям «Комп’ютерні науки» представлений спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології» (бакалавр, спеціаліст, магістр), «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (спеціаліст), «Інформаційні технології проектування» (магістр). Це спеціалісти, які вміють створювати оптимальні апаратно-програмні системи для обробки інформації і управління на базі системного підходу і методології комплексного вирішення поставленої задачі, володіють сучасними засобами програмування і програмним забезпеченням різноманітної обчислювальної техніки. Підготовку здійснюють фахівці кафедри інформаційних управляючих систем та технологій;
 • напрям «Програмна інженерія» представлений спеціальністю «Програмне забезпечення систем» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціаліст з цього напряму досконало володіє різноманітними засобами створення програмних продуктів для всіх галузей діяльності людини, що можуть бути використані на різних апаратних платформах, вміє використовувати існуюче програмне забезпечення для вирішення поставлених задач. Підготовку здійснюють фахівці кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • напрям «Специфічні категорії» представлений спеціальностями «Управління проектами» (спеціаліст, магістр), «Управління інноваційною діяльністю» (магістр). Фахівець з управління проектами (project management) – це кваліфікований менеджер, керівник команди проекту. Робота у сучасній компанії, як правило (а в закордонних обов’язково), потребує від їх менеджерів професійних знань та належність відповідних сертифікаційних документів. Підготовку здійснюють спеціалісти кафедри управління проектами.
 • За роки існування ІКІТН підготував сотні кваліфікованих фахівців, які працюють на багатьох суднобудівних та машинобудівних підприємствах України, СНД, Євросоюзу, США, Ізраїлю та ін. Інженери-механіки з напрямів підготовки “Зварювання”, “Авіа- та ракетобудування”, “Інженерне матеріалознавство” добре зарекомендували себе на підприємствах Миколаївщини, України, СНД та Євросоюзу.

  Випускники з кваліфікаціями інженер-системотехнік та інженер-програміст міцно “взяли” під свій контроль банки (Національний, 1-й Український міжнародний, Аваль та ін.), органи державного управління (облвиконком, податкова інспекція, управління МВС та ін.), гіганти промисловості і малі підприємства. Доброю традицією стало те, що майже всі студенти, починаючи з 3-4 курсу, працюють за своєю спеціальністю і тому працевлаштування після закінчення університету для багатьох є простою формальністю.

  Сучасний науково-педагогічний потенціал Інституту комп’ютерних та інженерно технологічних наук дозволяє йому достойно вирішувати задачі підготовки кваліфікованих інженерних кадрів, які здатні поліпшити якість та конкурентоспроможність українських підприємств.

  Лабораторії Інституту комп’ютерних і інженерно-технологічних наук

  Вибір майбутньої професії — один з найважливіших моментів у нашому житті. Отримати освіту і стати хорошим спеціалістом – це означає знайти своє місце у житті, що являється однією із найважливіших цілей кожної людини. Якщо існувала би формула успіху, то вона мала би наступний вигляд:

  Сучасні технології + Комп’ютерні науки = Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук + Надійне майбутнє